prep.

PREP Kurs

PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen. På eit PREP-kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærleik, forventningar, glede og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.

Kurset består av korte introduksjoner til kvart tema illustrert med bl.a. musikk, filmklipp eller liknande. I tillegg til oppgaver, som parene løyser kvar for seg. Kvar deltakar får sitt eige kurshefte, der det faglege innhaldet i PREP er presentert på ein pedagogisk måte.

 

Ta gjerne kontakt dersom du vil arrangere eit PREP-kurs.