Pexels image

Par-sjekk

Når ein lever tett saman over tid vil ein møte utfordringer og forskjeller som kan skape gnisninger i eit forhold. Par-sjekk gir oss mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på ein systematisk måte. Oppdag styrker og utfordringer dykk har som par, og få hjelp til å jobbe saman for eit godt forhold som varer.

Korleis foregår ein Par-sjekk?

1. Dykk starter med å motta eit online-spørreskjema som dykk besvarer individuelt. 2. Deretter får dykk to samtaler med ein veileder (kan eventuelt gjennomføres på én dag). I den første samtalen kartlegges styrkene og ressursene dykk har som par. Samtidig ser me på bekymringar og utfordringar dykk opplever. I den andre samtaletimen forsøker me å finne ut korleis dykk kan ta hånd om utfordringene på ein god måte. 3. Etter andre samtale får dykk som par ein personlig feedbackrapport  som dykk kan benytte for å jobbe videre med forholdet på heimebane.

Par- sjekk er ikkje terapi. For å hjelpe paret til å sjå sine styrker og stimulera til å pleie forholdet brukar ein eit kartleggingsskjema (AIRR) for å avdekke risiko- og ressursområder i parforholdet. Det amerikanske konseptet «The Marriage Checkup» er inspirasjonen til Par-sjekk, og hensikten er å sjå parets samspel i samanheng med ting som påverkar forholdet, – som individuell sårbarhet, ytre ting som fører til stress samt forskjeller i personlighet. Kartleggingen følges opp med to samtaler med Ingeborg som er ein sertifisert veileder med god kunnskap om viktige faktorer som virker inn på tilfredshet og følelsesmessig intimitet i samlivet. Konseptet er utviklet av danske psykologer ved Center for Familieudvikling i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet. Langvarig forskning på par er grunnlag for utviklingen av «The Marriage Checkup» og PREP –samlivskurs som sammen med fokus på tilknytning og følelser (emosjonsfokusert tilnærming) utgjer det faglige innholdet i Par-sjekk.

 

Pris 4900 kr