0b6a1292

Foredrag / fagdag

Noko av det kjekkaste me veit er å halde foredrag, undervising og formidling.

Tema som me holder foredrag i : 

 

Seksualitet og seksuell helse

Seksualitet som tema i parforhold

Kvinnehelse og kropp

Kommunikasjon i parforhold og familie

Verdier som rettesnor for kommunikasjon 

Forebygging

 

Ta kontakt for eit skreddersydd foredrag. 

Pris på forespørsel.